Verenigingsnieuws Centraal Nederland

Clubactiviteiten 2021

27 augustus             Opbouw Nationale Keuring

28 augustus             Opruimen Nationale Keuring

11 september           Open show CN

29 oktober              Ledenvergadering

Open show Centraal Nederland te Vlierden

 

Belangrijke mededeling:

door de gemiste keuringen door corona eerder dit jaar moet het bestuur van CN er rekening mee houden dat er dit jaar nog meer belangstelling voor Vlierden is dan anders. Het bestuur heeft op grond van diverse overwegingen een maximum moeten stellen aan het aantal inschrijvingen dat haalbaar is voor deze show en dat is 150 inschrijvingen. Om overschrijving te voorkomen is de volgende prioriteitsvolgorde vastgesteld:

  • Eigen leden
  • Inschrijvers op eerdere open shows in Vlierden
  • Nieuwe inschrijvers voor Vlierden

De verwachting is dat de eerste twee categorieën samen niet tot overschrijving leiden. Voor de derde categorie geldt het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Er wordt gezorgd voor een ontvangstbevestiging van de inschrijving (dit is dus nog geen definitieve inschrijving) en een bericht van definitieve inschrijving. Uiteraard hoopt het bestuur niemand teleur te hoeven stellen.

 

Datum                             zaterdag, 11 september 2021

Manege open                    09.00 uur

Aanvang                          10.00 uur

Adres                              Manege Tielemans

Brouwhuisweg 46

5756 PR Vlierden

UBN nummer manege         2435123

Inschrijvingen                    Inschrijvingen dienen vóór 1 september 2021 (dus uiterlijk 31 augustus) binnen te zijn bij:

Arno van Lier

Napoleonsbaan Noord 38b

5991NW Baarloo

06-3138 2323

Dringend verzoek           i.v.m. het werk dat verzet moet worden om het boekje samen te stellen a.u.b. tijdig inschrijven

Ingeschreven kunnen worden:

  • Alleen geregistreerde dieren met twee oormerken of tatoeage die geboren zijn voor 2 mei 2021 en op naam van de inzender staan
  • Fokgroepen bestaande uit: moeder-dochter-kleindochter
  • Eigenaarsgroepen bestaande uit: minimaal drie zelf gefokte dieren. De in te zenden dieren dienen op naam te staan en eigendom te zijn van de inzender
  • Keuring groepen alleen bij minimaal twee inzenders per rubriek

De regels van het L.N.V. waaraan men moet voldoen t.a.v. het deelnemen aan keuringen zijn in vorige uitgaven van de ‘Dwerggeit’ te vinden onder Keuringsreglement.

De regels m.b.t. Q-koorts zijn de vinden bij de NVWA. (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/q-koorts)

Kosten:

De inschrijfkosten zijn € 4, – per dier, groepen gratis en € 4, – per catalogus, over te maken op bankrekeningnummer NL81ABNA0437969525 t.n.v. Dwerggeitenvereniging Centraal Nederland of ter plekke contant te voldoen.

Consumpties:

Zoals gebruikelijk wordt tegen een geringe vergoeding voor koffie, thee, limonade en bier gezorgd. Verder kunnen er tegen betaling in de ochtend frites en snacks besteld worden, die in lunchpauze geleverd worden.

Ledenvergadering

 

De ledenvergadering van het najaar vindt plaats op vrijdag, 29 oktober om 20.00 uur bij de familie van de Braak, Luumpt 10 te Balgoy. De stukken worden te zijner tijd per e-mail aan de leden verzonden.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.