NIEUWE PEKELA 6-8

Jury: Edwin de Vos en Hans Ruisch
Kampioen Boklammeren en DAGKAMPIOEN Bokken
KREKT OP TIID VAN DE MINORGAST
NAR241
Kleur: BRUIN
v. Better let os net v.d. Optimist NAP343
m. Mandy v.d. Optimist NAK276
f. D. Notebomer, LUTJEGAST
e. D. Notebomer, LUTJEGAST
Reserve Kampioen Boklammeren
BZN 106 V.D. MARPÔLLE
NAR046
Kleur: BRUIN
v. Igor v.d. Wieringermeer OAN135
m. Marije 1 v.d. Marpôlle NAN215
f. S. Veen, v.d., JISTRUM
e. S. Veen, v.d., JISTRUM
Kampioen Jeugdbok
VALERIAAN 13 V.D. OPTIMIST
NAP119
Kleur: BR.CONTRASTIP.
v. Navigator 29 v.h. Groene Weitje WAN091
m. Jannie v.d. Optimist NAH300
f. P. Sibma, URETERP
e. J Kuik, SMILDE
Kampioen Geitlammeren
FEMMIE 3 V.D. MARPÔLLE
NAR020
Kleur: BRUIN
v. Kjeld v.d. Wieringermeer OAP259
m. Femmie v.d. Marpôlle NAO138
f. S. Veen, v.d., JISTRUM
e. S. Veen, v.d., JISTRUM
Reserve Kampioen Geitlammeren
CLARA V.D. OPTIMIST
NAR130
Kleur: BRUINSTIPPEL
v. Luut v.d. Woudstal NAO341
m. May v.d. Optimist NAO223
f. P. Sibma, URETERP
e. P. Sibma, URETERP
Kampioen Jeugdgeiten
ESMÉ 3 V.D. MARPÔLLE
NAP149
Kleur: BRUIN
v. Hektor v.d. Wieringermeer HAM067
m. Esmé v.d. Marpôlle NAM142
f. S. Veen, v.d., JISTRUM
e. S. Veen, v.d., JISTRUM
Reserve Kampioen Jeugdgeiten
URSELA V.’T HOORNKE
NAP073
Kleur: BRUIN
v. Sir Balthazar v.h. Hemelveld B19003
m. Raffi v.’t Hoornke NAM303
f. H.J. Roelfsema, WEDDE
e. H.J. Roelfsema, WEDDE
Kampioen Jongere Geit en DAGKAMPIOEN GEITEN
LISSA VAN CARPE DIEM
NAO060
Kleur: ZWART
v. Topolino 100 v.h. Turkeyenhof WAN008
m. Alda v.Carpe Diem NAN109
f. H. Wiersma, OOSTWOLD (GEM. LEEK)
e. H. Wiersma, OOSTWOLD (GEM. LEEK)
Reserve Kampioen Jongere Geit
HOSANNA V.D. OPTIMIST
NAO222
Kleur: BRUIN
v. Lars v.d. Wolfhaag WAN044
m. Hayley v.d. Optimist NAN140
f. P. Sibma, URETERP
e. P. Sibma, URETERP
Kampioen Oudere Geiten
HEECKEREN SECRETARESSE
NAN313
Kleur: ZWART
v. Jurre v.d. Pijpjes NAM203
m. Heeckeren Pretoria NAG167
f. E.J. Regelink, LIPPENHUIZEN
e. E.J. Regelink, LIPPENHUIZEN
Reserve Kampioen Oudere Geiten
MARIJE 1 V.D. MARPÔLLE
NAN215
Kleur: BRUIN
v. Hektor v.d. Wieringermeer HAM067
m. Femke 3 v.d. Marpôlle NAM258
f. S. Veen, v.d., JISTRUM
e. S. Veen, v.d., JISTRUM
Kampioen Veterane Geiten
JANIS 413 V.D. KIKKERT
NAK047
Kleur: BRUIN
v. Bastijn v.d. Loarikshoeve OAJ166
m. Janis 383 v.d. Kikkert NAH055
f. J. Laning, ZUIDWOLDE
e. J. Laning, ZUIDWOLDE

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.