Keuringsreglement

A L G E M E N E   R E G E L S  E N  B E P A L I N G E N   KEURINGEN

 1. De keuring wordt gehouden onder de door de N.F.D. opge­stelde bepalingen vermeld in het tentoonstellingsreglement
 1. De inzenders zijn geheel verantwoordelijk voor hun dieren. Iedere inzender is verplicht een W.A.-verzekering te hebben die het risico van aansprakelijkheid voor geiten verzekerd, ook bij deelname aan shows.
 1. Het bestuur is niet aansprakelijk voor welke schadege­vallen dan ook, in de keuringsruim­te of daarbuiten voorge­vallen.
 1. Iedere inzender is verplicht zich te onderwerpen aan de uit­spraak van de jury, beroep is niet mogelijk.
 1. Het bestuur neemt geen verantwoording voor onjuiste opga­ven en/of onjuiste vermelding van leeftijd e.d. van dieren in de catalogus.
 1. De catalogusnummers dienen door de geleiders duidelijk zicht­baar te worden gedragen.
 1. Alle bokken van 1 jaar of ouder dienen te worden vastgezet op de voor hen bestemde plaats in de keuringsruimte.
 1. Dieren die niet tijdig in de ring verschijnen worden van verde­re deelname uitgesloten.
 1. De dieren mogen niet eerder dan na afloop van de keuring de hal verlaten.
 1. Indien dit wordt gewenst is men verplicht de registratiebe­wijzen te tonen.
 1. Alle dieren dienen volgens de geldende regels te zijn geïden­tificeerd en geregistreerd (I&R).

            www.rvo.nl/onderwerpen/identificatie-en-registratie-dieren

 1. Waar geschillen mochten ontstaan beslist het bestuur van de organiserende vereniging of anders de NEDERLANDSE FEDERATIE VAN VERENIGINGEN VAN DWERGGEITENHOUDERS.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.