Vereniging

In 1970 heeft een aantal enthousiaste dwerggeiten-liefhebbers een vereniging opgericht. In eerste instantie waren er tien verenigingen verspreidt over het land gevestigd, later is dit door samenwerkingsverbanden van een aantal verenigingen teruggebracht tot vijf.

Samen vormen deze lidverenigingen de Nederlandse Federatie van Verenigingen van Dwerggeiten­houders (N.F.D.). Iedere lidvereni­ging is in het hoofdbestuur van de N.F.D. door een bestuurslid ver­tegenwoordigd. Op dit moment zijn de volgende lidverenigingen aangesloten: Noord-Nederland, Oost-Nederland, Noord-Holland, Centraal-Nederland en Zuidwest-Nederland. Vanwege de grote omvang is de vereniging Oost-Nederland onderverdeeld in drie districten waardoor de binding tussen dc leden directer is. De N.F.D. kent dus maar vijf leden en dat zijn de eerder genoemde lidverenigingen.

Doelstelling

Het doel van de N.F.D. is de belangen van haar leden te behar­tigen, evenals de bevordering van alles wat samenhangt met de lief­hebberij voor bet fokken, verede­len en houden van dwerggeiten. Deze doelstelling tracht de N.F.D. te bereiken door o.a. :

 • een standaard van de Neder­landse dwerggeit omschrijven en vaststellen, om zodoende te komen tot een zuiver Nederlands ras;
 • het registreren van dwerggeiten volgens bet registratiereglement;
 • het houden van tentoonstellin­gen, met als hoogtepunt ieder jaar een grote nationale geiten en bokkenshow waar de nationa­le kampioenen gekozen worden;
 • het opleiden, erkennen en benoe­men van keurmeesters, ieder jaar zijn er juryledendagen om iedereen bij te praten;
 • het uitgeven van een clubblad met allerlei informatie van zowel de N.F.D. als van de afzonder­lijke lidverenigingen of leden.
 • Het beheren van deze website.

Activiteiten

De bij de N.F.D. aangesloten lid­verenigingen organiseren voor bun eigen leden ook diverse acti­viteiten. Zo worden er ondermeer shows georganiseerd, er worden praatavonden/middagen gehouden met the­ma’s als gezondheid, voeding of er zijn dieren ter bespreking, en men gaat in groepjes bij andere dwerggeitenfokkers op stallenbezoek.

Clubblad

Het clubblad De Dwerggeit wordt door een enthousiast redactiete­am negen keer per jaar uitgebracht.

Iedere aflevering wordt gevuld met wetenswaardigheden over het houden en verzorgen van dwerg­geiten. Er zijn artikelen over fok­kerij en gezondheid, maar ook individuele fokkers komen uitge­breid aan bod om hun visie toe te lichten. Gedurende het keurings­seizoen staan er diverse keuringsverslagen in zodat de liefhebber de verrichtingen in de fokkerij kan volgen zonder al deze keu­ringen te bezoeken. Een belang­rijk onderdeel in bet maandblad is het verenigingsnieuws. Iedere vereniging kan haar leden via dit blad op de hoogte houden van activiteiten die georganiseerd worden. Dit maandblad is een wezenlijk onderdeel van het verenigings­leven en heeft dan ook een prominente plaats bij de leden.

4 reacties

 1. graag wil ik 2 jonge bokjes kopen met horens van dit ras
  kan u mij aan een adres helpen of een telefoonnummmer

 2. Sjaak van Spaandonk

  Ik zou graag meerdere geitjes willen hebben. Nu vraag ik mij af hoeveel vierkante meter per geitje minimaal gewenst is. Dan kan ik daar rekening mee houden.

 3. Bij mijn kudde geitjes liep een geitje zonder hoorntjes waar ik graag verder mee wilde fokken om zo een kudde geitjes zonder hoorntjes te krijgen, maar helaas hebben de geitjes met hoorntjes deze geit een hersenkneuzing bezorgd en heb ik het geitje moeten laten inslapen. Graag wil ik de geitjes met hoorntjes omruilen voor geitjes zonder horens. Het gaat om 6 geiten die ongeveer 2 maanden drachtig zijn. Dit is geen makkelijke keuze en zoek een plek waar ze goed terecht komen. Wie heeft interesse?

 4. Paul Schevelenbos

  Wij hebben sinds kort twee dwerggeiten van ongeveer 5 maanden, en nog geen ervaring met deze dieren. Ze komen uit een gezonde buiten kudde met stal. Nu merken we dat ze allebei soms lijken te hoesten (enkele keren per dag, een tiental seconden, dan lange uren niet). Kan het zijn dat deze herkauwers regelmatig last hebben van een soort reflux bij het herkauwen die hen doet hoesten? Of toch eerder aan een luchtweg infectie denken en naar de dierenarts gaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *