Zuidlaren 22-8-2020

Zuidlaren 22-8-2020
Jury: Adriaan Groeneveld 
Kampioen Boklam
BZN 102 V.D. MARPÔLLE
NAO159
Kleur: BRUIN
v. Igor v.d. Wieringermeer OAN135
m. Marije 1 v.d. Marpôlle NAN215
f. S. Veen, v.d., De Meren 10, JISTRUM
e. S. Veen, v.d., De Meren 10, JISTRUM
Reserve Kampioen Boklam
KAPITEIN V.H. BOUWERSCHAP
NAO288
Kleur: Zwart
v. Sir Balthasar van het Hemelveld B19003
m. Ginger v.d. Wolfhaag WAH025
f.e. J v. Ginkel, Ter Apelerstraat 51, Sellingen
Kampioen Jeugdbok + Dagkampioen bokken
NAVIGATOR 29 V.H. GROENE WEITJE
WAN091
Kleur: ZWART
v. Ultsje fan it Bûtenlan NAM093
m. Tanja 70 v.h. Groene Weitje WAL056
f. A. Groeneveld, Maasdijk 37, POEDEROIJEN
e. J Holst Hekstraat26, Beilen
Reservekampioen Jeugdbok
FLINTHIPPER V.D. KIKKERT
NAN144
Kleur: BRUIN
v. Baron v.h. Rheewold OAL017
m. Janis 453 v.d. Kikkert NAM091
f. J. Laning, Beijumerweg 16, ZUIDWOLDE
e. J. Laning, Beijumerweg 16, ZUIDWOLDE
Kampioen Jongere Bokken
KOEN V.D. WOLFHAAG
WAM010
Kleur: ZWART
v. Iepke v.d. Wolfhaag WAK044
m. Francis v.d. Wolfhaag WAG015
f. E. Vaessen, Hillensbergerweg 4, BINGELRADE
e. J Holst, Hekstraat 26, BEILEN
Kampioen Jongste Geitlam
ESMAY V.D. OPTIMIST
NAO224
Kleur: Bruin
v. Esmay’s Grandeur 2 v.d. Elsenburg HAK088
m. Jannie v.d. Optimist  NAH300
f.e. P Sibma, De Feart 68, URETERP
Reserve Kampioen Jongste Geitlam
LENA V.D. PIJPJES
NAO189
Kleur : Bruin
v. Levie v.d. Wolfhaag WAN027
m. Didi v.d. Pijpjes KEUR NAF
f.e. S. Dekker, Meyerweg 45,De Knipe
Kampioen Oudste Geitlam
FEMMIE V.D. MARPÔLLE
NAO138
Kleur: BRUIN
v. Hektor v.d. Wieringermeer HAM067
m. Femke v.d. Marpôlle NAN028
f. S. Veen, v.d., De Meren 10, JISTRUM
e. S. Veen, v.d., De Meren 10, JISTRUM
Reserve Kampioen Oudste Geitlam
MELISSA VAN CARPE DIEM
NAO059
Kleur: BRUIN
v. Topolino 100 v.h. Turkeyenhof WAN008
m. Alda v.Carpe Diem NAN109
f. H. Wiersma,  Hoofdstraat 260, OOSTWOLD. GEM. LEEK
e. H. Wiersma,  Hoofdstraat 260, OOSTWOLD. GEM. LEEK
Kampioen Jeugdgeit 
KATJA V.D. PIJPJES
NAN310
Kleur: ZWART
v. Hannah’s Grandeur v.d. Elsenburg HAM128
m. Didi v.d. Pijpjes KEUR NAF145
f. S.H. Dekker, Meyerweg 45, DE KNIPE
e. S.H. Dekker, Meyerweg 45, DE KNIPE
Reserve Kampioen Jeugdgeit
SALINE V. CARPE DIEM
NAN098
Kleur: BRUIN
v. Sekuur v.d. Kikkert NAM092
m. Suzanne v. Carpe Diem NAL274
f. H. Wiersma,  Hoofdstraat 260, OOSTWOLD. GEM. LEEK
e. H. Wiersma,  Hoofdstraat 260, OOSTWOLD. GEM. LEEK
Kampioen Jongere Geit 
VREEWIJK 6 V.D. NIFELHOF
NAM369
Kleur: BRUINBONT
v. Valeriaan v.d. Optimist NAL163
m. Vreewijk 2 v.d. Nifelhof NAJ313
f. J. Haisma, Folgeren 14-28, DRACHTEN
e. P Sibma, De Feart 68, URETERP
Reserve Kampioen Jongere Geit
JANIS 455 V.D. KIKKERT
NAM337
Kleur: BRUIN
v. Joshua v.d. Wolfhaag KEUR WAL022
m. Janis 439 v.d. Kikkert NAL135
f. J. Laning, Beijumerweg 16, ZUIDWOLDE
e. J. Laning, Beijumerweg 16, ZUIDWOLDE
Kampioen Oudere Geit
JULENE V. CARPE DIEM
NAL100
Kleur: BRUIN
v. Logan v.d. Vossenpoel L16009
m. Junica van Carpe Diem NAJ045
f. H. Wiersma,  Hoofdstraat 260, OOSTWOLD. GEM. LEEK
e. H. Wiersma,  Hoofdstraat 260, OOSTWOLD. GEM. LEEK
Reserve Kampioen Oudere Geit
DEL LA CRUZ V.D. VEENHORST
NAL248
Kleur: BRUIN
v. Let’s Dance v.d. Balkweit HAK105
m. Belle-Perez  v.d. Veenhorst NAJ176
f. K. Ploeg,v.d., Leeksterweg 17, HAULERWIJK
e. K. Ploeg,v.d., Leeksterweg 17, HAULERWIJK
Kampioen Veterane Geit en Dagkampioen Geiten
MARCELLA V.D. VEENHORST KEUR
NAG262
Kleur: ZWART
v. Black Beauty v.h. Rheewold OAE300
m. Querida v.d. Veenhorst NAF288
f. K. Ploeg,v.d., Leeksterweg 17, HAULERWIJK
e. K. Ploeg,v.d., Leeksterweg 17, HAULERWIJK
Reserve kampioen Veterane Geit 
FEMMY V.D. PIJPJES KEUR
NAH203
Kleur: BRUINSTIPPEL
v. Bruno v.h. Averheino OAG176
m. Emmie v.d. Pijpjes NAG163
f. S.H. Dekker, Meyerweg 45, DE KNIPE
e. S.H. Dekker, Meyerweg 45, DE KNIPE

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.