Ledenvergadering Oost Nederland op 8-11-21

Najaarsledenvergadering Oost Nederland

Beste leden,

Na een lange periode in het teken van Corona zijn we gelukkig weer in een rustiger vaarwater terechtgekomen. Daar de actuele situatie weer meer ruimte geeft ziet het bestuur weer een mogelijkheid om een Algemene Ledenvergadering te houden, en wel op maandagavond 8 november bij familie Bruggink, Lorkeersweg 2, Haarle. Aanvang 20.00 uur. Waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2019 en 2020
 5. Financieel verslag 2019 en 2020
 6. Nabeschouwing 2021
 7. Vaststellen data keuringen 2022
 8. Feestavond
 9. Overige activiteiten 2022
 10. Begroting 2022
 11. Algemene ledenvergadering N.F.D.
 12. W.v.t.t.k
 13. Rondvraag
 14.  Sluiting

Namens het bestuur,

Edwin de Vos

Algemene Leden Vergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

                        ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE N.F.D.

                        OP VRIJDAGAVOND 19 NOVEMBER 2021

                        LOCATIE: PARTYCENTRUM SCHIMMEL,

                        STATIONSWEG OOST 243,

                        3951 EP WOUDENBERG, 033-286 1213

                        AANVANG: 19.30 UUR

                        AGENDA:

  1.                   Opening door de voorzitter, de heer C. Plomp

  2.                   Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 15 november 2019

  3.                   Ingekomen stukken en mededelingen.

  4.                   Jaarverslag 2020

  5.                   Balans en exploitatieoverzicht over 2020 met verslag kascommissie

                        (NN en NH)

  6.                   Begroting 2022

  7.                   Nabeschouwing keuringsseizoen 2021

  8.                   Presentatie commissie Toekomst NFD

  9.                   Wat verder ter tafel komt

10.                   Rondvraag

11.                   Sluiting officiële gedeelte, start informeel gedeelte om alles na te bespreken onder het genot van een drankje

                                                                                                           

C. Plomp, voorzitter

Keuring Stuifzand

Op de laatste Open Show van Noord Nederland in het Drentse Stuifzand zijn Joel v.h.Averheino in handen van Jos Buiting uit de Heurne en Lissa van Carpe Diem van Hilko Wiersma uit Oostwold de Dagkampioenen geworden.

Overige uitslagen onder kopje keuringen.

Aankondiging O.S. Stuifzand

Open Show Stuifzand.

Voor de Open Show  in Stuifzand op zaterdag 25 September a.s. hebben zich 23 deelnemers gemeld.

Ingeschreven zijn 92 dieren. Waarvan 11 bokken en 81 geiten.

Keurmeesters zijn A.Groeneveld en D.Meiresonne. Aanvang 10.00 uur.

Bestuur Noord Nederland.

Open show Vlierden

Op de Open show in Vlierden zijn Anne’s Grandeur v.d. Elsenburg van Eric Wesselink uit Heelweg en Metta v.d.Remskeshoeve van Geert Rems uit Tielt-Winge (B) de Dagkampioenen geworden. de uitslagen vindt u onder het kopje Keuringen.

Dona v.d.Veldhoeve en Kim v.h.Knabbelhöfke Nationaal Dagkampioen

Op de Nationale Geiten Keuring in Leusden, is Dona v.d.Veldhoeve van E. Wesselink uit Heelweg Dagkampioen bij de Geitlammeren geworden. Bij de Geiten ging deze titel naar Kim v.h.Knabbelhöfke van A. Asbroek uit Beckum. Beide fokkers van harte gefeliciteerd.

De verdere kampioenen staan onder het kopje keuringen en alle uitslagen in de catalogus.

Lekkere frites en snacks

Aankomende zaterdag tijdens onze nationale geitenkeuring komt er in de pauze een professionele snackwagen om frites en snacks te verkopen (evt. ook drankjes te verkrijgen).

Inschrijvingen Nationale

Voor de Nationale van zaterdag 28 Augustus a.s. zijn187 dieren door 37 inzenders ingeschreven. Verder zijn er ook nog drie groepen ingeschreven

Bokkennationale 2021

Op een geslaagde bokkendag is Imre van de Loarikshoeve van de gebr. Bolmer uit Den Ham dagkampioen geworden bij de Boklammeren. Bij de oudere bokken ging de titel naar Navigator 29 van het Groene Weitje in handen van E. Wesselink uit Heelweg.