Dubbelslag voor Stal de Optimist in Nieuwe Pekela

De Clubshow van Noord Nederland zijn een dubbelslag geworden voor Stal de Optimist van Pieter Sibma uit Ureterp.

Bij de bokken ging de titel naar Pascal v.d. Optimist en bij de geiten werd May v.d. Optimist dagkampioen.

Verdere uitslagen onder het kopje keuringen.

Clubshow Nieuwe Pekela

Noord Nederland organiseert op zaterdag 31 Juli aanstaande haar 2e  Clubshow in dit seizoen.

Er hebben zich 16 deelnemers aangemeld.

Deze zorgen samen voor 79 ingeschreven dieren.

En dan onderverdeeld in 5 Bokken en 74 Geiten.

De locatie is de Manege N.I.O.P. in Nieuwe Pekela. Aanvang om 10.00 uur.

De keurmeesters voor deze dag zijn M. Bosman en E. de Vos.

Bestuur Noord Nederland.

Geslaagde clubshow Zuidlaren

Na een lange tijd is er vandaag weer eens een clubshow gehouden voor Noord Nederland. Er waren 98 dieren ingeschreven door 17 inzenders. Bij de geiten ging het dagkampioenschap naar Esmé v.d. Marpôlle van S v.d.Veen uit Jistrum. En bij de bokken werd het zwarte boklam Pascal v.d.Optimist van P Sibma uit Ureterp dagkampioen .

De uitslagen staan onder het kopje keuringen.

Een foto impressie van Dick Kattouw kunt u bekijken via deze Link

Annulering Wijdenes

De keuring te Wijdenes zal ook dit jaar niet doorgaan. i.v.m. de eerdere Corona maatregelen, beschikbaarheid locatie en organisatie. Volgend jaar gaan we er voor deze Openshow weer te kunnen houden.

Namens Noord Holland,
Marco Snip

Show Lubbeek Zaterdag 19 Juni

Hier dan de volledige gegevens over de show in Lubbeek.

Locatie: Manège Waterhof, Gellenberg 117, 3210 Lubbeek
De keuringen van de dieren starten om 10.00 uur.

Juryleden: De Heren Hans Ruisch (NFD) en Dirk DUMEEZ (BDO)
Ringmeester: De Heer Danny BORRY
Showverantwoordelijke: Arnout COEL

Coronamaatregelen:

  • Niet alleen de deelnemers, maar ook de toeschouwers moeten inschrijven!
  • Mondmasker meebrengen. 
  • Ontsmettingsgel zal ter plaatse beschikbaar zijn.


Inschrijvingen
Kosten: € 4,- per dier, catalogus: € 5,-​
Deelnemers schrijven in via de standaardformulieren (je kan ze HIER downloaden)
Toeschouwers sturen een bericht.
Per mail of Post aan Arnout COEL, Dunberg 66 3210 Lubbeek of arnout.coel@gmail.com 
Uiterste datum van inschrijven: 8 juni 2021 !

HET IS DE EERSTE SHOW SINDS 2019: WE REKENEN OP MASSALE AANWEZIGHEID VAN FOKKERS EN DIEREN!

Namens het bestuur,

Johan

Johan L. SEYNAEVE

Belgische Dwerggeiten Organisatie v.z.w.

Navigator 29 en Marcella kampioen in Zuidlaren

Op de eerste en enige show van Noord Nederland, zijn Navigator 29 v.h. Groene Weitje van eigenaar Jan Holst en Marcella v.d.Veenhorst van Klaas v.d. Ploeg de Dagkampioenen geworden.

Het was ondanks de beperkingen die de corona regelgeving met zich mee brengt een geslaagde dag.