Ledenvergadering Oost Nederland op 8-11-21

Najaarsledenvergadering Oost Nederland

Beste leden,

Na een lange periode in het teken van Corona zijn we gelukkig weer in een rustiger vaarwater terechtgekomen. Daar de actuele situatie weer meer ruimte geeft ziet het bestuur weer een mogelijkheid om een Algemene Ledenvergadering te houden, en wel op maandagavond 8 november bij familie Bruggink, Lorkeersweg 2, Haarle. Aanvang 20.00 uur. Waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2019 en 2020
 5. Financieel verslag 2019 en 2020
 6. Nabeschouwing 2021
 7. Vaststellen data keuringen 2022
 8. Feestavond
 9. Overige activiteiten 2022
 10. Begroting 2022
 11. Algemene ledenvergadering N.F.D.
 12. W.v.t.t.k
 13. Rondvraag
 14.  Sluiting

Namens het bestuur,

Edwin de Vos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *