Algemene Leden Vergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

                        ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE N.F.D.

                        OP VRIJDAGAVOND 19 NOVEMBER 2021

                        LOCATIE: PARTYCENTRUM SCHIMMEL,

                        STATIONSWEG OOST 243,

                        3951 EP WOUDENBERG, 033-286 1213

                        AANVANG: 19.30 UUR

                        AGENDA:

  1.                   Opening door de voorzitter, de heer C. Plomp

  2.                   Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 15 november 2019

  3.                   Ingekomen stukken en mededelingen.

  4.                   Jaarverslag 2020

  5.                   Balans en exploitatieoverzicht over 2020 met verslag kascommissie

                        (NN en NH)

  6.                   Begroting 2022

  7.                   Nabeschouwing keuringsseizoen 2021

  8.                   Presentatie commissie Toekomst NFD

  9.                   Wat verder ter tafel komt

10.                   Rondvraag

11.                   Sluiting officiële gedeelte, start informeel gedeelte om alles na te bespreken onder het genot van een drankje

                                                                                                           

C. Plomp, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *