Dona v.d.Veldhoeve en Kim v.h.Knabbelhöfke Nationaal Dagkampioen

Op de Nationale Geiten Keuring in Leusden, is Dona v.d.Veldhoeve van E. Wesselink uit Heelweg Dagkampioen bij de Geitlammeren geworden. Bij de Geiten ging deze titel naar Kim v.h.Knabbelhöfke van A. Asbroek uit Beckum. Beide fokkers van harte gefeliciteerd.

De verdere kampioenen staan onder het kopje keuringen en alle uitslagen in de catalogus.

Lekkere frites en snacks

Aankomende zaterdag tijdens onze nationale geitenkeuring komt er in de pauze een professionele snackwagen om frites en snacks te verkopen (evt. ook drankjes te verkrijgen).

Inschrijvingen Nationale

Voor de Nationale van zaterdag 28 Augustus a.s. zijn187 dieren door 37 inzenders ingeschreven. Verder zijn er ook nog drie groepen ingeschreven

Bokkennationale 2021

Op een geslaagde bokkendag is Imre van de Loarikshoeve van de gebr. Bolmer uit Den Ham dagkampioen geworden bij de Boklammeren. Bij de oudere bokken ging de titel naar Navigator 29 van het Groene Weitje in handen van E. Wesselink uit Heelweg.

Vraagprogramma Nationale

NATIONALE KEURING

          op zaterdag 28 augustus 2021

De 46 Nationale Keuring wordt gehouden in manege Nimmerdor, Kerkweg 3, 3832RH Leusden (UBN 6225755).

De jury bestaat deze dag uit de heren: Johan van Ginkel en Marinus Bosman met als arbiter en eerste reserve Evert Jan Regelink.

De keuring begint om 09.30 uur.

Aan de keuring kunnen deelnemen:

  1.       geitlammeren geboren in 2021 (geboren voor 24 april).

  2.       jeugdgeiten geboren in 2020.

  3.       jongere geiten geboren van 1 juli 2018 t/m 31 december 2019.

  4.       oudere geiten geboren van 1 januari 2016 t/m 30 juni 2018.

  5.       veteranen geiten geboren voor 1 januari 2016.

  6.       Eigenaarsgroepen bestaande uit: minimaal drie zelfgefokte dieren. De in te zenden dieren dienen op naam te staan en eigendom te zijn van de inzender.

  7.       Fokgroepen bestaande uit: moeder-dochter-klein­dochter.

Voor de kampioenskeuring komen alleen de 1a’s terug en dienen de 1b’s gereed te staan.

Alle 1a dieren (behalve de lammeren) worden gemeten t.b.v. de Standaard.

De inschrijvingen dienen uiterlijk 16 augustus per post binnen te zijn bij het secretariaat van de N.F.D., Havendijk 10c, 4731 KX Oudenbosch.

Inschrijfgeld: alle dieren € 5,- per dier

                          Per inzender bijdrage in de dierenartskosten € 3,-

                          Catalogus € 6,-

                          Eigenaarsgroep € 5,- per groep,            fokgroepen gratis

Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op banknum­mer IBAN: NL12 RABO 0346 5271 98 of bij het wedstijdsecretariaat worden voldaan voor aanvang van de keuring. Het emailadres vermelden op het inschrijfformulier.

Bij de Nationale kunnen rubrieken gesponsord worden. Voor € 5 kan  uw naam of de naam van uw bedrijf aan een rubriek verbonden worden.

Voor de diverse predikaten, Keur, Ster en Preferent kunnen tijdens de Nationale weer punten behaald worden.

Foto’s worden gemaakt direct na afloop van de kampioenschappen door een aangewezen fotograaf. Alleen foto’s gemaakt door deze fotograaf op deze dag worden geplaatst in de Dwerggeit en op de site.

Bokkendag 7 Augustus

De bokkendag van a.s. zaterdag 7 Augustus gaat door!

Ondanks wat minder inschrijvingen dan gewoonlijk, wel te verklaren door de corona perikelen van de laatste anderhalf jaar. Gaat de bokkendag dus wel door.

Er zijn 46 dieren en 3 groepen ingeschreven door 19 inzenders.

Hopelijk tot zaterdag in Manege Nimmerdor te Leusden. Aanvang van deze dag is 10:00 uur.

Dubbelslag voor Stal de Optimist in Nieuwe Pekela

De Clubshow van Noord Nederland zijn een dubbelslag geworden voor Stal de Optimist van Pieter Sibma uit Ureterp.

Bij de bokken ging de titel naar Pascal v.d. Optimist en bij de geiten werd May v.d. Optimist dagkampioen.

Verdere uitslagen onder het kopje keuringen.

Clubshow Nieuwe Pekela

Noord Nederland organiseert op zaterdag 31 Juli aanstaande haar 2e  Clubshow in dit seizoen.

Er hebben zich 16 deelnemers aangemeld.

Deze zorgen samen voor 79 ingeschreven dieren.

En dan onderverdeeld in 5 Bokken en 74 Geiten.

De locatie is de Manege N.I.O.P. in Nieuwe Pekela. Aanvang om 10.00 uur.

De keurmeesters voor deze dag zijn M. Bosman en E. de Vos.

Bestuur Noord Nederland.