Filmpjes Plateau behandelen geiten

Dit is een toevoeging op het artikel dat in de Dwerggeit staat.

Arnold Asbroek in Beckum (wie kent hem niet), is een handige timmerman. En geitenliefhebber. Al jaren gebruikte hij een handig plateau, waarop hij de geiten en bokken makkelijk kon:

– Bekappen

– Ontwormen

– Borstelen

– Toiletteren

– Enz.

Beter dan op de knieën op de grond te liggen, zeker als je al wat op leeftijd bent. Enigste nadeel was, dat oudere en veterane geiten behoorlijk zwaar zijn, en dan moeten ze toch helemaal op het plateau getild worden.

Hierop bedacht Arnold een oplossing: met een cilinder, kan hij het plateau nu heel gemakkelijk laten zakken. Met een loopbrug loopt de geit of bok hier heel makkelijk op, waarna deze wordt vastgezet met een kleine ketting. Hierna kan dan heel eenvoudig, d.m.v. een cilinder, het plateau opgetild worden. Hierdoor staat de geit/bok op mooie hoogte, om deze makkelijk bij te kunnen werken. Het zicht op de geit/bok is dan ook veel beter dan op de grond, waardoor het toiletteren beter en gemakkelijker kan gebeuren.

Ander voordeel is, dat je minder met de geiten en vooral bokken in aanraking komt, zodat je minder stinkt Voor de kleine lammeren, heeft Arnold een ander klein plateau gemaakt, waarop deze gemakkelijk bij te werken zijn. De lammeren kunnen ook hier weer via een kleine ketting worden vastgezet, en door het rubberen oppervlak staan ze stevig, en glijden dus niet uit.

https://dwerggeiten.nl/wp-content/uploads/2022/04/VID-20220416-WA0002.mp4 en https://dwerggeiten.nl/wp-content/uploads/2022/04/VID-20220416-WA0001.mp4

Aftrap keuringsseizoen met juryledendag

Zaterdag 12 maart hadden we weer onze jaarlijkse (theorie) juryledendag. Vooral nu de laatste paar jaar minder keuringen zijn geweest vanwege de bekende COVID-19 en vorig jaar ook geen juryledendag is geweest, voelde het heel goed om weer met elkaar te zitten en iedereen weer op ‘scherp’ te zetten voor het keuringsseizoen. Helaas moesten Adriaan Groeneveld en Marinus Bosman wegens gezondheidsproblemen afzeggen, maar de rest was allemaal aanwezig. De sfeer was super en er werd eerlijk en open gediscussieerd en natuurlijk werden er ook grapjes gemaakt. Dat hoort er bij, het is een hobby en we moeten met ons allen deze hobby leuk (blijven) vinden. Keurmeester zijn in deze kritische tijden valt niet altijd mee en het gaat tenslotte niet alleen om het keuren en becommentariëren van het kampioensdiertje.
Johan van Ginkel had een mooie presentatie gemaakt over de beenstand en de anatomie van het dier. Dit was verhelderend. We willen de beenstand namelijk vaker benoemen tijdens het keuren, want dit blijft er helaas weleens bij, doordat er te veel aandacht op de show is gericht. Vandaar dat we afgesproken hebben dat het in stilstand keuren een belangrijkere plaats krijgt in het grote geheel. Dit betekent ook dat tijdens de kampioens- en reserve kampioensverkiezing, de dieren in stand worden gekeurd.
geitstandaard

ALV gaat niet door!

Beste mensen,

Het bestuur heeft vanavond besloten de ALV zaterdag 4 december niet door te laten gaan. Het advies van de regering is om zo veel mogelijk contacten te beperken en daar sluiten we ons bij aan.

We hopen in het voorjaar weer een ledenvergadering te kunnen houden.

Blijf allen gezond.

Groeten,

Kees van Nispen

Secretaris NFD

Ledenvergadering Oost Nederland op 8-11-21

Najaarsledenvergadering Oost Nederland

Beste leden,

Na een lange periode in het teken van Corona zijn we gelukkig weer in een rustiger vaarwater terechtgekomen. Daar de actuele situatie weer meer ruimte geeft ziet het bestuur weer een mogelijkheid om een Algemene Ledenvergadering te houden, en wel op maandagavond 8 november bij familie Bruggink, Lorkeersweg 2, Haarle. Aanvang 20.00 uur. Waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2019 en 2020
 5. Financieel verslag 2019 en 2020
 6. Nabeschouwing 2021
 7. Vaststellen data keuringen 2022
 8. Feestavond
 9. Overige activiteiten 2022
 10. Begroting 2022
 11. Algemene ledenvergadering N.F.D.
 12. W.v.t.t.k
 13. Rondvraag
 14.  Sluiting

Namens het bestuur,

Edwin de Vos

Algemene Leden Vergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

                        ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE N.F.D.

                        OP VRIJDAGAVOND 19 NOVEMBER 2021

                        LOCATIE: PARTYCENTRUM SCHIMMEL,

                        STATIONSWEG OOST 243,

                        3951 EP WOUDENBERG, 033-286 1213

                        AANVANG: 19.30 UUR

                        AGENDA:

  1.                   Opening door de voorzitter, de heer C. Plomp

  2.                   Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 15 november 2019

  3.                   Ingekomen stukken en mededelingen.

  4.                   Jaarverslag 2020

  5.                   Balans en exploitatieoverzicht over 2020 met verslag kascommissie

                        (NN en NH)

  6.                   Begroting 2022

  7.                   Nabeschouwing keuringsseizoen 2021

  8.                   Presentatie commissie Toekomst NFD

  9.                   Wat verder ter tafel komt

10.                   Rondvraag

11.                   Sluiting officiële gedeelte, start informeel gedeelte om alles na te bespreken onder het genot van een drankje

                                                                                                           

C. Plomp, voorzitter

Keuring Stuifzand

Op de laatste Open Show van Noord Nederland in het Drentse Stuifzand zijn Joel v.h.Averheino in handen van Jos Buiting uit de Heurne en Lissa van Carpe Diem van Hilko Wiersma uit Oostwold de Dagkampioenen geworden.

Overige uitslagen onder kopje keuringen.

Aankondiging O.S. Stuifzand

Open Show Stuifzand.

Voor de Open Show  in Stuifzand op zaterdag 25 September a.s. hebben zich 23 deelnemers gemeld.

Ingeschreven zijn 92 dieren. Waarvan 11 bokken en 81 geiten.

Keurmeesters zijn A.Groeneveld en D.Meiresonne. Aanvang 10.00 uur.

Bestuur Noord Nederland.

Open show Vlierden

Op de Open show in Vlierden zijn Anne’s Grandeur v.d. Elsenburg van Eric Wesselink uit Heelweg en Metta v.d.Remskeshoeve van Geert Rems uit Tielt-Winge (B) de Dagkampioenen geworden. de uitslagen vindt u onder het kopje Keuringen.

Dona v.d.Veldhoeve en Kim v.h.Knabbelhöfke Nationaal Dagkampioen

Op de Nationale Geiten Keuring in Leusden, is Dona v.d.Veldhoeve van E. Wesselink uit Heelweg Dagkampioen bij de Geitlammeren geworden. Bij de Geiten ging deze titel naar Kim v.h.Knabbelhöfke van A. Asbroek uit Beckum. Beide fokkers van harte gefeliciteerd.

De verdere kampioenen staan onder het kopje keuringen en alle uitslagen in de catalogus.