Navigator 29 en Marcella kampioen in Zuidlaren

Op de eerste en enige show van Noord Nederland, zijn Navigator 29 v.h. Groene Weitje van eigenaar Jan Holst en Marcella v.d.Veenhorst van Klaas v.d. Ploeg de Dagkampioenen geworden.

Het was ondanks de beperkingen die de corona regelgeving met zich mee brengt een geslaagde dag.

Uitslagen lammerenkeuring Oost Nederland

In dit “corona jaar” tot nu toe zonder keuringen, is er zaterdag 15 augustus een kleinschalige lammeren/jeugdshow gehouden van de vereniging Oost Nederland.

De uitslagen van deze keuring is net als de catalogus te vinden onder het kopje keuringen.

Belgische Nationale afgelast.

Zonet is beslist door de BDV om de Belgische Nationale in Jesseren dit jaar NIET te laten doorgaan door een nieuwe opstoot van het Coronavirus.

De regio kleurt donkerrood. Heel veel besmettingen aldaar.

Bericht van NFD bestuur

Kees van Nispen 06:28 (13 uur geleden)
aan mij


Beste leden,

Het NFD bestuur heeft vorige week vergaderd en daar is uitvoering
stilgestaan over keuringen het houden van keuringen in deze Coronatijd en
dan specifiek de Nationales. Uiteindelijk blijft het NFD bij haar besluit om
de Nationale niet door te laten gaan. Wij vernemen geluiden van leden die
popelen om te gaan keuren, echter er zijn er ook diverse leden die aangeven
dit jaar niet naar een keuring te willen. Vanavond zijn er meer
versoepelingen gekomen, echter keuringen zijn evenementen die
vergunningsplichtig zijn, waardoor je ruim van te voren een vergunning dient
aan te vragen. Verder is de Corinadreiging nog steeds aanwezig. Dat de
Nationales niet doorgaan betekent nog niet dat niks kan. Het bestuur denkt
dat er regionaal kansen liggen waarbij samenwerking tussen lidverenigingen
mogelijkheden biedt om op kleinere schaal activiteiten voor leden te
organiseren. Deze kansen moeten we zeker met z’n allen oppakken en zorgen
dat onze hobby levendig blijft. Verder verzoek ik eenieder om indien er
opmerkingen zijn over het NFD-besluit dit rechtstreeks met het bestuur te
delen.

Na enkele vragen van leden hierbij de afweging voor regionale activiteiten:
De keuze om te gaan voor regionale activiteiten  zit hem vooral in kleinere
aantallen mensen en minder verplaatsingen. Als de NFD een nationale
organiseert moet iedereen vrij kunnen inzenden. Nu zijn er leden die niet
komen vanwege de Coronadreiging en dan is het niet nationaal waardig. Dat
dit jammer is voor het fanatieke deel snappen we maar als bestuur beslis je
voor alle leden.


Groeten namens het NFD bestuur, Kees van Nispen secretaris

Clubshow Noord Nederland

Clubshow Noord-Nederland voor besloten groep
Als bestuur van Noord-Nederland zijn we voornemens om op zaterdag 22 augustus een clubshow te houden in de manege te Zuidlaren. Aangezien we ons zo goed mogelijk aan de coronamaatregelen willen houden, hebben we besloten dat we deze keuring alleen voor leden van Noord-Nederland organiseren, zowel de inzenders als toeschouwers moeten lid van Noord-Nederland zijn of huisgenoten. Door deze beperking van aantal inzenders en toeschouwers houden we de groep klein(er) en kunnen we de aanwezigen dan beter de minimale 1,5 meter ruimte geven. Wij vinden dit spijtig voor de leden van onze zusterverenigingen, die we normaal graag als gasten ontvangen, maar in dit geval vragen wij hen thuis te blijven en we zullen daar helaas ook op toe moeten zien. Als keurmeester van dienst komt er ook maar eentje, namelijk Adriaan Groeneveld. Verdere informatie o.a. over in hoeverre de kantine beschikbaar is, volgt paar weken voor de keuring en mochten we rond die tijd het ook niet verstandig vinden om de keuring door te laten gaan, dan wordt het alsnog afgelast.
Voor deze keuring is het belangrijk dat u niet alleen de inschrijvingen van uw dieren opgeeft, maar dat u zich ook aanmeldt als persoon en opgeeft met welke personen u naar deze keuring toe gaat. Uiteraard bij ziekteverschijnselen (of huisgenoot), wordt u geacht thuis te blijven en dan kunt u kosteloos thuis blijven.
De leden van Noord-Nederland krijgen per mail verdere info.

Bericht van NFD bestuur

Beste leden,

Het bestuur van de NFD heeft afgelopen week (telefonisch) vergaderd en daarbij uitvoerig stilgestaan bij het keuringsseizoen in deze Coronaperiode.

Wij vinden de gezondheid van onze leden het allerbelangrijkst, hoe graag we ook evenementen en activiteiten zouden willen organiseren.

Aangekondigde versoepelingen gaan mogelijk vanaf 1 september in, organiseren van evenementen tot 100 personen, en dit maakt de beslissing er niet anders op.

Onze beide Nationale keuringen staan gepland in augustus en deze kunnen gezien de huidige regelgeving sowieso niet doorgaan. De keuringen verschuiven naar een latere datum is besproken maar voor ons geen optie.

Nog steeds kom je met veel mensen bij elkaar waarvan velen in de risicogroep.

Wij stellen de gezondheid van onze leden op het eerste plan en hebben besloten dat in 2020 de beide Nationale keuringen NIET doorgaan.

Het NFD bestuur adviseert de lidverenigingen eveneens om tot 1 september geen keuringen te organiseren en de gezondheid van de leden voorop te stellen.

We zullen met z’n allen op een later moment afstemmen wat te doen na 1 september. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkelingen de komende maanden.

We willen jullie op deze wijze tijdig op de hoogte brengen en duidelijkheid scheppen voor de leden/inzenders.

Blijf allen gezond!

Het NFD-bestuur

Update NFD m.b.t. het coronavirus.


Ten eerste hopen we dat u allen gezond bent en blijft en willen we als vereniging daar zeker ook aan meewerken. U begrijpt natuurlijk allemaal dat de NFD voorjaarsvergadering niet door gaat en de punten (zoals kascommissie) worden verschoven naar de najaarsvergadering. Met betrekking tot de keuringen is nog heel veel onzeker wat nu straks wel en niet mag en wat wel of niet gepast is. Op dit moment met de huidige maatregelen mag het zeker niet tot 1 juni en is het een groot vraagteken wat daarna kan. Vraagprogramma’s zijn dus allemaal onder voorbehoud en we moeten zeker de gezondheid voorop stellen. Voor alsnog hopen we dat de Nationales wel door kunnen gaan.

Betreffende de registratie van uw lammetjes:

Door de uitbraak van het coronavirus zijn er diverse beperkende maatregelen door de regering afgekondigd waarbij de contacten zo veel mogelijk moeten worden beperkt.

Door al deze regels wordt de registratie van lammeren bemoeilijkt, we zijn een vergrijzende vereniging en veel van onze leden behoren tot de risicogroep. Niet iedereen wil of kan op pad of wil mensen ontvangen op zijn adres. Om de registratie zo goed als het kan door te laten gaan heeft de NFD beslist om in uitzondering op het reglement de verenigingen de vrijheid geven om de leden in alle vrijheid met hun  schetser te laten beslissen hoe ze het willen doen.

Voor het correct invullen van het dek-/geboortebewijs en dit tijdig insturen naar de verenigingsregistrateur, conform de afspraak in jullie vereniging, blijven de huidige termijnen gelden.

Schetsen kan door de fokker of in overleg op een later tijdstip door de schetser.

Indien de fokker niet bezocht kan/wil worden dan zorgt de fokker dat er foto’s (bij dieren met aftekening) van de lammeren bij de schetser komen zodat de schetser dit op zijn formulieren of schets kan overnemen. Bij eenkleurige dieren volstaat het volledig ingevulde dek-/geboortebewijs. Zorg wel dat kenmerken zoals lel(letjes), kolletjes ed. goed benoemd staan.  

Dus: Verwittig tijdig  uw registrateur/verenigingsregistrateur van de geboorten van lammeren en spreek met hem de werkwijze af.

Wij hopen zo een praktische invulling gegeven aan de huidige situatie.

Groeten, en houd je gezond!

Bestuur NFD

Download pagina toegevoegd

In het hoofd menu is een nieuw kopje genaamd Downloads toegevoegd. Hier kunt u diverse formulieren vinden die u hier dan kunt downloaden en afdrukken. Mochten er nog suggesties zijn voor meer formulieren geef maar een seintje en dan zullen die worden toegevoegd.

Keuring Buitenpost afgelast

  Afgelasting  Keuring Buitenpost.

Het bestuur van Noord Nederland laat weten dat door verder gaande maatregelen inzake het coronavirus het niet mogelijk is om onze keuring in Buitenpost te laten doorgaan.

Derhalve afgelasting van onze eerste show  in 2020.

Mochten er opnieuw verdergaande maatregelen nodig zijn dan laten wij dat aan iedereen zo spoedig mogelijk weten.

Heeft u vragen, neem dan kontact op met het bestuur.

Namens het bestuur,

Fokko Trip.