Verenigingsnieuws Centraal Nederland

 

 

Open show Centraal Nederland te Vlierden

 

Datum :                           Zaterdag, 14 september 2019

Manege open:                   09.00 uur

Aanvang:                         10.00 uur

Adres:                             Manege Tielemans

Brouwhuisweg 46

5756 PR Vlierden

UBN nummer manege:        2435123

Inschrijvingen:                   Inschrijvingen dienen vóór 1 september 2019 binnen te zijn bij:

Arno van Lier

Napoleonsbaan Noord 38b

5991NW Baarloo

06-3138 2323

Dringend verzoek:          i.v.m. het werk dat verzet moet worden om het boekje samen te stellen a.u.b. tijdig inschrijven

 

 

 

Ingeschreven kunnen worden:

  • Alleen geregistreerde dieren met twee oormerken of tatoeage die geboren zijn voor 1 mei 2019 en op naam van de inzender staan
  • Fokgroepen bestaande uit: moeder-dochter-kleindochter
  • Eigenaarsgroepen bestaande uit: minimaal drie zelf gefokte dieren. De in te zenden dieren dienen op naam te staan en eigendom te zijn van de inzender
  • Keuring groepen alleen bij minimaal twee inzenders per rubriek

 

De regels van het L.N.V. waaraan men moet voldoen t.a.v. het deelnemen aan keuringen zijn in vorige uitgaven van de ‘Dwerggeit’ te vinden onder Keuringsreglement.

 

Kosten:

De inschrijfkosten zijn € 4, – per dier, groepen gratis en € 4, – per catalogus, over te maken op bankrekeningnummer NL81ABNA0437969525 t.n.v. Dwerggeitenvereniging Centraal Nederland of ter plekke contant te voldoen.

 

Consumpties:

Zoals gebruikelijk wordt tegen een geringe vergoeding voor koffie, thee, limonade en bier gezorgd. Verder kunnen er tegen betaling in de ochtend frites en snacks besteld worden, die in lunchpauze geleverd worden.

 

 

Het bestuur van Centraal Nederland.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.