Oproep !

Oproep:

Vorig jaar heeft onze hoofdredacteur Marco Snip aangeven aan het eind van 2019 zijn functie te willen overdragen.

Als NFD-bestuur zijn we blij dat ons jonge lid Maarten Vandervennet zich heeft aangemeld om de werkzaamheden van Marco te willen overnemen. Maarten kan dit uiteraard niet alleen.. Daarom roepen we leden op die in een redactieteam willen komen om zo gezamenlijk te zorgen voor voldoende kopij voor ons blad en de contacten met onze drukker te onderhouden.

 

Verder is tijdens de laatste ALV afgesproken om een leden op te roepen die zich willen meedenken door ideeën te opperen voor de toekomst van de dwerggeitenvereniging. Dit kan te maken hebben met ledenwerving, ledenbehoud, zichtbaarheid en slim gebruik maken van social media en zo meer.

 

Leden die zich willen meedenken voor het bloeiend houden van onze vereniging en leden die graag meedoen in een nieuwe te vormen redactieteam voor ons clubblad nodigen we van harte uit om voor eind maart zich te melden bij de secretaris op het emailadres:

kvnispen@hetnet.nl. Graag aangeven waar de interesse naar uitgaat, beide mag natuurlijk ook!

 

Namens het bestuur,

Kees van Nispen

Secretaris NFD

Regelgeving I&R

Beste leden,

 

In de afgelopen maanden hebben wij een brief geschreven aan het ministerie over onze bezwaren m.b.t  een aantal aanpassingen in het IenR systeem alsmede over  de extreem hoge bestuurlijke boetes die werden voorgesteld. Wij hebben hiertoe besloten omdat het gevoerde overleg met RVO geen enkel resultaat opleverde

Hierop volgend hebben wij  een goed inhoudelijk overleg gehad met de Directie Dierlijke Agroketens en Dierwelzijn van het Ministerie.

Verder hebben zeer veel leden deelgenomen aan de internetconsultatie !  Ook nu weer is gebleken hoe belangrijk uw reactie kan zijn.

 

Het ministerie is niet tegemoetgekomen aan alle punten die we hebben ingebracht maar de minister heeft wel gehoor gegeven aan onze belangrijkste bezwaarpunten. Wij zijn blij met de behaalde resultaten.

Dit belangrijkste aanpassingen die worden doorgevoerd zijn:

  1. De minister zal in de nieuwe regelgeving niet meer opnemen dat na een tweede nummerverlies het betreffende schaap/geit moet worden omgenummerd met HETZELFDE nummer.  De huidige omnummerpraktijk blijft dus  gehandhaafd.
  2. De bestuurlijke boetes worden voor niet commerciële dierhouders gehalveerd ( er wordt een matigingsclausule in de regelgeving opgenomen) !  Er blijven nog wel stevige boetes bestaan als men ernstige overtredingen begaat
  3. De minister heeft nadrukkelijk  in haar brief aan de Kamer gesteld, dat het gekozen handhavingsinstrument proportioneel zal zijn in relatie tot de overtreding.  Ze voegt hier nog aan toe “Een vergissing is menselijk”   M.i is dit een heldere visie in de richting van de NVWA.

D  De invoer van de nieuwe bestuurlijke boetes worden uitgesteld tot 1 juli 2019.

 

Wij hebben in het overleg ook  aangegeven ( omkleed met voorbeelden) dat er bij de kleine en hobbymatige dierhouders een breed gedragen frustratie  bestaat over de handelwijze van de NVWA.  Als antwoord hierop zegt de Minister in haar brief  dat er  een overleg met de NVWA komt over het interventiebeleid voor de Regeling IenR waarbij proportionaliteit het uitgangspunt is.

 

Zie in de bijlage de brief die de minister  heeft gestuurd aan de Tweede Kamer

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan van der Zanden

Secr. Platform KSG

Jaarprijskampioenen

Oproep nieuwe redactie jaarprijskampioenschap.

Wat als een nieuw initiatief in 2000 ooit is begonnen, is inmiddels een vaste waarde en invulling op de afsluitende NFD vergadering van het jaar en in het afsluitende nummer van ons maandblad.

Echter is het na een kleine 20 jaar tijd voor een nieuwe samenstelling en willen we het stokje graag overdragen.

Middels deze weg zoeken we een nieuwe redactie voor het jaarprijskampioenschap.

Dit houd in:

  • Het bijhouden van de uitslagen;
  • Punten toekennen aan deze uitslagen;
  • Het schrijven van de jaarprijsstukken.

Voel je je geroepen om iets te doen voor onze vereniging, laat dit dan weten aan de redactie en wie weet komen de jaarprijsverhalen dit jaar wel van jou hand!

Groet Hilko & Marco

 

 

Keuring Stuifzand

Voor de Open Show van Noord Nederland die gehouden wordt op zaterdag 22 September a.s. hebben 26 deelnemers zich aangemeld.

Het aantal ingeschreven dieren voor deze Open Show is 130 stuks. Hiervan zijn 20 bokken en 110 geiten.

De locatie is Manege de Buitenwijck Stuifzandseweg 59a 7934 PN Stuifzand.

Het bestuur van Noord Nederland nodigt iedereen uit om onze laatste Open Show in 2018 te komen bezoeken.

Het aanvangstijdstip is 10.00 uur.