Bericht van NFD bestuur

Beste leden,

Het bestuur van de NFD heeft afgelopen week (telefonisch) vergaderd en daarbij uitvoerig stilgestaan bij het keuringsseizoen in deze Coronaperiode.

Wij vinden de gezondheid van onze leden het allerbelangrijkst, hoe graag we ook evenementen en activiteiten zouden willen organiseren.

Aangekondigde versoepelingen gaan mogelijk vanaf 1 september in, organiseren van evenementen tot 100 personen, en dit maakt de beslissing er niet anders op.

Onze beide Nationale keuringen staan gepland in augustus en deze kunnen gezien de huidige regelgeving sowieso niet doorgaan. De keuringen verschuiven naar een latere datum is besproken maar voor ons geen optie.

Nog steeds kom je met veel mensen bij elkaar waarvan velen in de risicogroep.

Wij stellen de gezondheid van onze leden op het eerste plan en hebben besloten dat in 2020 de beide Nationale keuringen NIET doorgaan.

Het NFD bestuur adviseert de lidverenigingen eveneens om tot 1 september geen keuringen te organiseren en de gezondheid van de leden voorop te stellen.

We zullen met z’n allen op een later moment afstemmen wat te doen na 1 september. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkelingen de komende maanden.

We willen jullie op deze wijze tijdig op de hoogte brengen en duidelijkheid scheppen voor de leden/inzenders.

Blijf allen gezond!

Het NFD-bestuur

Update NFD m.b.t. het coronavirus.


Ten eerste hopen we dat u allen gezond bent en blijft en willen we als vereniging daar zeker ook aan meewerken. U begrijpt natuurlijk allemaal dat de NFD voorjaarsvergadering niet door gaat en de punten (zoals kascommissie) worden verschoven naar de najaarsvergadering. Met betrekking tot de keuringen is nog heel veel onzeker wat nu straks wel en niet mag en wat wel of niet gepast is. Op dit moment met de huidige maatregelen mag het zeker niet tot 1 juni en is het een groot vraagteken wat daarna kan. Vraagprogramma’s zijn dus allemaal onder voorbehoud en we moeten zeker de gezondheid voorop stellen. Voor alsnog hopen we dat de Nationales wel door kunnen gaan.

Betreffende de registratie van uw lammetjes:

Door de uitbraak van het coronavirus zijn er diverse beperkende maatregelen door de regering afgekondigd waarbij de contacten zo veel mogelijk moeten worden beperkt.

Door al deze regels wordt de registratie van lammeren bemoeilijkt, we zijn een vergrijzende vereniging en veel van onze leden behoren tot de risicogroep. Niet iedereen wil of kan op pad of wil mensen ontvangen op zijn adres. Om de registratie zo goed als het kan door te laten gaan heeft de NFD beslist om in uitzondering op het reglement de verenigingen de vrijheid geven om de leden in alle vrijheid met hun  schetser te laten beslissen hoe ze het willen doen.

Voor het correct invullen van het dek-/geboortebewijs en dit tijdig insturen naar de verenigingsregistrateur, conform de afspraak in jullie vereniging, blijven de huidige termijnen gelden.

Schetsen kan door de fokker of in overleg op een later tijdstip door de schetser.

Indien de fokker niet bezocht kan/wil worden dan zorgt de fokker dat er foto’s (bij dieren met aftekening) van de lammeren bij de schetser komen zodat de schetser dit op zijn formulieren of schets kan overnemen. Bij eenkleurige dieren volstaat het volledig ingevulde dek-/geboortebewijs. Zorg wel dat kenmerken zoals lel(letjes), kolletjes ed. goed benoemd staan.  

Dus: Verwittig tijdig  uw registrateur/verenigingsregistrateur van de geboorten van lammeren en spreek met hem de werkwijze af.

Wij hopen zo een praktische invulling gegeven aan de huidige situatie.

Groeten, en houd je gezond!

Bestuur NFD

Download pagina toegevoegd

In het hoofd menu is een nieuw kopje genaamd Downloads toegevoegd. Hier kunt u diverse formulieren vinden die u hier dan kunt downloaden en afdrukken. Mochten er nog suggesties zijn voor meer formulieren geef maar een seintje en dan zullen die worden toegevoegd.

Keuring Buitenpost afgelast

  Afgelasting  Keuring Buitenpost.

Het bestuur van Noord Nederland laat weten dat door verder gaande maatregelen inzake het coronavirus het niet mogelijk is om onze keuring in Buitenpost te laten doorgaan.

Derhalve afgelasting van onze eerste show  in 2020.

Mochten er opnieuw verdergaande maatregelen nodig zijn dan laten wij dat aan iedereen zo spoedig mogelijk weten.

Heeft u vragen, neem dan kontact op met het bestuur.

Namens het bestuur,

Fokko Trip.

Openstallendag Noord Nederland afgelast.

                   Afgelasting Open Staldag Noord Nederland op 4 April a.s.

Namens het bestuur delen wij mede dat wij hebben moeten besluiten om onze Open Staldag voor dit jaar te moeteen annuleren.

Iedereen zal begrijpen dat gezien alle huidige problematiek rond het corona virus dit noodzakelijk is.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen met het bestuur.

Mochten er opnieuw maatregelen nodig zijn dan houden wij u op de hoogte.

Namens het bestuur,

Fokko Trip.

Voorjaarsvergadering NN afgelast.

Afgelasting Voorjaarvergadering Zaterdag 21 Maart.

Het bestuur van Noord-Nederland laat weten dat de geplande voorjaarsvergadering  op 21 Maart a.s. niet door gaat i.v.m. het corona virus.

Wij gaan er van uit dat u begrip heeft voor deze maatregel. Wij blijven u op de hoogte houden van eventuele volgende stappen die nodig zouden moeten zijn.

Mocht u vragen hebben bel of mail met het bestuur.

Namens het bestuur,

Fokko Trip.

Jaarprijswinnaars

De Jaarprijswinnaars voor 2019 zijn bekend en op de algemene ledenvergadering zijn de oorkondes uitgereikt aan de eigenaren.

Bij het kopje keuringsuitslagen kunt u de oorkondes bekijken.