Vraagprogramma Nationale

NATIONALE KEURING

          op zaterdag 31 augustus 2019

 

De 45e Nationale Keuring wordt gehouden in manege Nimmerdor, Kerkweg 3, 3832RH Leusden (UBN 6225755).

 

De jury bestaat deze dag uit de heren: Evert Jan Regelink  en Johan van Ginkel met als arbiter en eerste reserve Hilko Wiersma.

 

De keuring begint om 09.30 uur.

 

Aan de keuring kunnen deelnemen:

  1. geitlammeren geboren in 2019 (geboren voor 24 april).
  2. jeugdgeiten geboren in 2018.
  3. jongere geiten geboren van 1 juli 2016 t/m 31 december 2017.
  4. oudere geiten geboren van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2016.
  5. veteranen geiten geboren voor 1 januari 2014.
  6.        Eigenaarsgroepen bestaande uit: minimaal drie zelfgefokte dieren. De in te zenden dieren dienen op naam te staan en eigendom te zijn van de inzender.
  7. Fokgroepen bestaande uit: moeder-dochter-klein­dochter.

 

Voor de kampioenskeuring komen alleen de 1a’s terug en dienen de 1b’s gereed te staan.

 

Alle 1a dieren (behalve de lammeren) worden gemeten t.b.v. de Standaard.

 

De inschrijvingen dienen uiterlijk 17 augustus per post binnen te zijn bij het secretariaat van de N.F.D., Havendijk 10c, 4731 KX Oudenbosch.

 

Inschrijfgeld: alle dieren € 5,- per dier

Per inzender bijdrage in de dierenartskosten € 3,-

Catalogus € 6,-

Eigenaarsgroep € 5,- per groep,            fokgroepen gratis

 

Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op banknum­mer IBAN: NL12 RABO 0346 5271 98 of bij het wedstijdsecretariaat worden voldaan voor aanvang van de keuring. Het emailadres vermelden op het inschrijfformulier.

 

Bij de Nationale kunnen rubrieken gesponsord worden. Voor € 5 kan  uw naam of de naam van uw bedrijf aan een rubriek verbonden worden.

 

Voor de diverse predikaten, Keur, Ster en Preferent kunnen tijdens de Nationale weer punten behaald worden.

 

Dieren die meedingen naar de titel Jaarprijswinnaar dienen op de Nationale Keuring meegelopen te hebben.

 

Foto’s worden gemaakt direct na afloop van de kampioenschappen door een aangewezen fotograaf. Alleen foto’s gemaakt door deze fotograaf op deze dag worden geplaatst in de Dwerggeit en op de site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *