Regelgeving I&R

Beste leden,

 

In de afgelopen maanden hebben wij een brief geschreven aan het ministerie over onze bezwaren m.b.t  een aantal aanpassingen in het IenR systeem alsmede over  de extreem hoge bestuurlijke boetes die werden voorgesteld. Wij hebben hiertoe besloten omdat het gevoerde overleg met RVO geen enkel resultaat opleverde

Hierop volgend hebben wij  een goed inhoudelijk overleg gehad met de Directie Dierlijke Agroketens en Dierwelzijn van het Ministerie.

Verder hebben zeer veel leden deelgenomen aan de internetconsultatie !  Ook nu weer is gebleken hoe belangrijk uw reactie kan zijn.

 

Het ministerie is niet tegemoetgekomen aan alle punten die we hebben ingebracht maar de minister heeft wel gehoor gegeven aan onze belangrijkste bezwaarpunten. Wij zijn blij met de behaalde resultaten.

Dit belangrijkste aanpassingen die worden doorgevoerd zijn:

  1. De minister zal in de nieuwe regelgeving niet meer opnemen dat na een tweede nummerverlies het betreffende schaap/geit moet worden omgenummerd met HETZELFDE nummer.  De huidige omnummerpraktijk blijft dus  gehandhaafd.
  2. De bestuurlijke boetes worden voor niet commerciële dierhouders gehalveerd ( er wordt een matigingsclausule in de regelgeving opgenomen) !  Er blijven nog wel stevige boetes bestaan als men ernstige overtredingen begaat
  3. De minister heeft nadrukkelijk  in haar brief aan de Kamer gesteld, dat het gekozen handhavingsinstrument proportioneel zal zijn in relatie tot de overtreding.  Ze voegt hier nog aan toe “Een vergissing is menselijk”   M.i is dit een heldere visie in de richting van de NVWA.

D  De invoer van de nieuwe bestuurlijke boetes worden uitgesteld tot 1 juli 2019.

 

Wij hebben in het overleg ook  aangegeven ( omkleed met voorbeelden) dat er bij de kleine en hobbymatige dierhouders een breed gedragen frustratie  bestaat over de handelwijze van de NVWA.  Als antwoord hierop zegt de Minister in haar brief  dat er  een overleg met de NVWA komt over het interventiebeleid voor de Regeling IenR waarbij proportionaliteit het uitgangspunt is.

 

Zie in de bijlage de brief die de minister  heeft gestuurd aan de Tweede Kamer

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan van der Zanden

Secr. Platform KSG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *