Dwerggeit nr.8 vervalt

I.v.m. het later uitkomen van het september-nummer (begin oktober) en daardoor het kort op elkaar zitten van het volgende nummer (t.o.v. het decembernummer) is besloten om nr. 8 november te laten vervallen.
Hierdoor het verzoek om de kopij voor het decembernummer voor 25 november aan te leveren.

I&R Registratie Geiten

De meeste houders van Schapen en Geiten hebben onlangs deze informatie van de RVO ontvangen, voor de volledigheid plaatsen wij dit document ook maar op de site.

Er is een kopje aangemaakt met I&R Registratie Geiten waar deze informatie op te vragen is.