Open Show Vries

Open Show Vries.

 

Voor de Noord Nederlandse Open Show op 8 Juli a.s. in Vries hebben zich 26 deelnemers gemeld.

Er zijn 167 dieren ingeschreven, waarvan 23 bokken en 144 geiten.

De locatie is als vanouds De Eswalmanege Eswal2, 9481 TK Vries.

De keuring begint om 9.30 uur

Keurmeesters zijn H.Ruisch en D.Meiresonne

Het bestuur hoopt naast veel inzenders ook veel toeschouwers te mogen begroeten op deze fraaie show.