30 Deelnemers met 195 dieren naar Jubileumshow in Vries

Voor de Open Jubileum Show in Vries op zaterdag 9 Juli a.s. hebben 30 deelnemers in totaal 195 dieren aangemeld.

Het aantal ingezonden dieren bestaat uit 30 bokken en 165 geiten.

De vereniging Noord-Nederland nodigt alle deelnemers en bezoekers uit om gezamenlijk om 09.00 uur de dag feestelijk te beginnen met koffie en cake.

Daarna zal de show/keuring om 09.30 aanvangen. Keurmeesters zijn de heren M.Bosman en A.Groeneveld.

Het adres is De Eswalmanege Eswal 2, 9481 TK Vries.