208 inschrijvingen Nationale

41 inzenders hebben maar liefst 208 dieren ingezonden voor de komende Nationale keuring! Dit zijn bijna 30 dieren meer dan de vorige editie en er zijn 2 inzenders meer. Daarnaast zijn er nog 3 eigenaarsgroepen ingezonden. De keuring begint om 9.30 uur en wordt gehouden in de Nimmerdor-manege in Leusden

 

Moke en Lowietje bevestigen vorm op bokkendag

Tijdens de bokkendag in Leusden op 8 augustus zijn twee bokken dagkampioen geworden die het hele seizoen al goed hebben gepresteerd. Bij de boklammeren werd dit Lowietje van het Rooiveld van Chris Mertens uit Westerlo (B) en bij de volwassen bokken Moke van het Kastelendorp van Pieter Sibma uit Ureterp. De overige uitslagen staan onder het kopje keuringen.

Vraagprogramma nationale keuring

NATIONALE KEURING

          op zaterdag 5 september 2015

 

De 41e Nationale Keuring wordt gehouden in manege Nimmerdor, Kerkweg 3, 3832RH Leusden (UBN 6225755).

 

De jury bestaat deze dag uit de heren: J. van Ginkel en E.J. Regelink met de heer H. Wiersma als reserve. Arbiter en eerste reserve is de heer M. Bosman.

 

De keuring begint om 09.30 uur.

 

Aan de keuring kunnen deelnemen:

 

geitlammeren geboren in 2015 (geboren voor 25 april).

jeugdgeiten geboren in 2014.

jongere geiten geboren van 1 juli 2012 t/m 31 december 2013.

oudere geiten geboren van 1 januari 2010 t/m 30 juni 2012.

veteranen geiten geboren voor 1 januari 2010.

Eigenaarsgroepen bestaande uit: minimaal drie zelfgefokte dieren. De in te zenden dieren dienen op naam te staan en eigendom te zijn van de inzender.

Fokgroepen bestaande uit: moeder-dochter-klein­dochter.

 

Bij de lammeren komen de 1a en 1b dieren terug voor de kampioenskeuring.

Alle 1a dieren (behalve de lammeren) worden gemeten t.b.v. de Standaard.

 

De inschrijvingen dienen uiterlijk 17 augustus per post binnen te zijn bij het secretariaat van de N.F.D., Havendijk 10c, 4731 KX Oudenbosch.

 

Inschrijfgeld: alle dieren € 5,- per dier

Per inzender bijdrage in de dierenartskosten € 3,-

Eigenaarsgroep € 5,- per groep

Fokgroepen gratis

 

Het inschrijfgeld plus € 6,- voor de catalogus dient voor 1 september te worden overgemaakt op banknum­mer IBAN: NL12 RABO 0346 5271 98. In verband met toezenden van de catalogus per mail graag het emailadres vermelden op het inschrijfformulier.

 

Na het succes van de bokkendag kunnen ook bij de Nationale rubrieken  gesponsord worden. Voor € 5 wordt u naam of de naam van uw bedrijf aan de rubriek verbonden en omgeroepen.

 

Voor de diverse predikaten, Keur, Ster en Preferent kunnen tijdens de Nationale weer punten behaald worden.

 

Dieren die meedingen naar de titel Jaarprijswinnaar dienen op de Nationale Keuring meegelopen te hebben.

Titels in Nieuwe Pekela voor Marcella en Moke

Tijdens de clubshow van Noord Nederland in Nieuwe Pekela op 1 augustus zijn Marcella van de Veenhorst van Klaas van de Ploeg en Moke van het Kastelendorp van Pieter Sibma de winnaars geworden. De overige uitslagen staan onder het kopje keuringen.