Open Show Oost Nederland

Open Show Oost Nederland

Op zaterdag 22 juni a.s. in Manege De Bosruiters te Den Ham.

In totaal 22 inzenders die samen 167 dieren (35 bokken en 132 geiten) hebben ingeschreven voor deze mooie Open Show.

De juryleden Evert Jan Regelink en Hilko Wiersma zullen de dieren beoordelen.

We starten om 09.30 uur met de keuring!

Het adres van de manege De Bosruiters is Ruiterpad 3, 7683 RC in Den Ham .

U bent van harte welkom.

Open Show Noord Nederland Zuidlaren

Open Show Zuidlaren. 6 Juli 2019

De eerste Open Show in Noord-Nederland in 2019 staat op het punt van beginnen. Voor Noord-Nederland is dit op een nieuwe locatie in Zuidlaren.

Er hebben zich 23 deelnemers aangemeld.  Totaal zijn het 145 dieren aangemeld, waarvan 29 bokken en 116 geiten.

Er zal gekeurd worden door de heren Marinus Bosman en Johan van Ginkel. Aanvang is 09.30 uur.

Het adres is Manege PSV Laarwoud, Laarweg 16 9472 AD Zuidlaren.

Het bestuur nodigt iedereen uit om deze show bij te wonen.

 

Vraagprogramma Open Show Noord Holland

Openshow – Noord Holland 27 juli – Openshow

 

Dwerggeitenvereniging Noord Holland organiseert haar jaarlijkse Openshow te Wijdenes op

zaterdag 27 juli.

 

Keuringslocatie:

Stal Dijkman

Blokdijk 9a, 1608 HH, Wijdenes

www.staldijkman.nl

 

Om onze dieren te beoordelen hebben wij de heren keurmeesters
Evert Jan Regelink & Hans Ruisch uitgenodigd.

 

Deze show is voor alle leden van lidverenigingen van het NFD.
Aanvang 10.00 uur.

Voor de keuring kunnen ingezonden worden:

Dieren die zijn geregistreerd en op naam van de eigenaar staan. Alsmede fok-/eigenaars-/afstammelinggroepen. (Doorgang bij inzending van minimaal 3 groepen per klasse.)

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 4.- per dier en € 4.- voor de catalogus.
(te voldoen op de dag van de keuring)

 

Uiteraard gelden ook hier de regels betreffende het enten tegen Q-koorts

 

U kunt uw inschrijvingen sturen naar:

Bert Groentjes

Cronenburgerlaantje 1

1902 RT Castricum

 

Het is nog even onduidelijk of wij een dierenarts aan de deur hebben. Dit laten wij tijdig voor aanvang van de show weten. (per mail of telefoon). Mocht er een dierenarts zijn, zal een bedrag van 4 euro worden gevraagd.

 

De inschrijvingen dienen uiterlijk voor 5 juli 2018 binnen te zijn.

Verder zal de kantine de gehele dag voor u beschikbaar waar u eten en drinken kunt kopen.

Wij hopen op een leuke en gezellige dag!

M.v.gr.

Het Bestuur van Noord Holland

 

Cristian en Joshelyn Kampioen in Leusden

Op de Open Show in Leusden zijn Cristian v d Loarikshoeve van gebr. Bolmer uit Den Ham en Joshelyn van Carpe Diem van Hilko Wiersma uit Oostwold de dagkampioenen geworden.

Overige uitslagen bij het kopje keuringen.

Vraagprogramma Open Show Oost Nederland

Open show Oost Nederland

Vraagprogramma

 

Op 22 juni 2019 in manege De Bosruiters Den Ham.

 

De keuring word gehouden in manege ”De Bosruiters”, Ruiterpad 3, 7683 RC Den

Ham (UBN nummer=2728050) en begint om 9.30. De heren Evert jan Regelink, en Hilko Wiersma zijn bereid gevonden deze dag als keurmeester te fungeren.

 

Ingeschreven kunnen worden:

 • geregistreerde dwerggeiten van alle leeftijdscategorieën
 • fokgroepen (moeder-dochter-kleindochter)
 • afstammelinggroepen (bij minimaal3 groepen)
 • eigenaarsgroepen (bij minimaal 3 groepen)

 

Het inschrijfgeld bedraagt  4 euro per ingeschreven dier en groepen zijn gratis (bij

minimale inschrijving van drie groepen). De prijs van de catalogus bedraagt  4 euro en

4 euro dierenartskosten.

 

Inschrijvingen dienen voorzien te zijn van NFD registratienummer en levensnummer

van het desbetreffende dier (ook van de lammeren)

 

Er zal een dierenarts bij de ingang van de manege staan, om de dieren te keuren/controleren op een goede gezondheid. Een volledig ingevulde gezondheidsverklaring dient

meegenomen te worden, voor ter ondertekening bij de manege door de dierenarts.

 

Verder verwijzen wij u naar het keuringsreglement en regels gezondheidsdienst

(o.a. q-koorts regeling). Het keuringsreglement en de voorwaarden staan gepubliceerd in eerdere edities van De Dwerggeit. Voor de kinderen zal er na de middagpauze, bij voldoende deelname, een kindershow gehouden worden. Hierbij gaat het om wie zijn of haar dwerggeitje het mooiste kan voorbrengen.

 

Uw inschrijving kunt u versturen voor zaterdag 1 juni naar: Sander Klein Bramel,

Olde Diek 2, 7245 VS Laren Gld.  

 

Mocht u niet inschrijven, als bezoeker bent u ook van harte welkom.

Tot ziens in manege De Bosruiters.

Vraagprogramma Leusden

Gezamenlijke OPEN show

Centraal Nederland/Zuidwest Nederland

          op zaterdag 8 juni

 

Evenals voorgaande jaren heeft de gezamenlijke show opnieuw een open karakter zodat leden van andere verenigingen kunnen inschrijven. De keuring wordt gehouden in manege Nimmerdor Kerkweg 3, 3832RH Leusden.

 

 

Aan de keuring kunnen deelnemen:

 

 1. lammeren geboren voor 27 januari of geboren tussen 9 maart en 6 april 2019
 2. jeugdgeiten en -bokken geboren in 2018.
 3. jongere dieren geboren van 1 juli 2016 t/m 31 december 2017.
 4. oudere dieren geboren van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2016.
 5. veterane dieren geboren voor 1 januari 2014.
 6. Eigenaarsgroepen. De dieren dienen op naam te staan van de inzender.
 7. Fokgroepen bestaande uit: moeder-dochter-klein­dochter.

 

De keuring begint om 10.00 uur.

 

De inschrijvingen dienen uiterlijk 23 mei per post binnen te zijn bij:

Kees van Nispen, Havendijk 10c, 4731 KX Oudenbosch.

 

Inschrijfgeld: 4,- per dier, catalogus € 4,- en groepen gratis.

Dit kan op de dag van de keuring voldaan worden.